Croatian(HR)English

Košarica stomatoloških usluga - HZZO

Standard postupaka i usluga u djelatnosti dentalne ( stomatološke ) zdravstvene zaštite  koje financira HZZO

(Izvadak iz Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 38/13)

 • DTP "nulte" razine – KURATIVA za sve osigurane osobe
  • DM003 - Ponovni pregled (recall) bolesnika*
  • DM002 - Pregled novog bolesnika*
  • DM004 - Pregled akutnog bolesnika*
  • DM005 - Pregled akutnog bolesnika* izvan redovitog dnevnog radnog vremena
  • DM006 - Davanje uputa bolesniku* i upoznavanje bolesnika* s učinkom dentalnih usluga
  • DM007 - Izvješćivanje bolesnika*, odnosno razgovor s bolesnikom*/roditeljima
  • DM008 - Popunjavanje obrasca za osiguravatelja
  • DM009 - Izvješće, dopuna izvješća ili uvjerenje
  • DM010 - Izdavanje pisanog mišljenja doktora dentalne medicine
  • DM011 - Liječnička potvrda
  • DM012 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje uputnice bez pregleda u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM013 - Izdavanje liječničke ispričnice u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM014 - Izdavanje Potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM015 - Izdavanje Potvrde o dentalnim pomagalima u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM016 - Obrada i izdavanje prijave ozljede u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM017 - Izdavanje putnog naloga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM018 - Obrada i izdavanje mjesečnih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM019 - Obrada i izdavanje godišnjih izvješća u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentna)
  • DM020 - Propisivanje lijekova na recept
  • DM021 - Propisivanje lijeka na privatni recept
  • DM022 - Propisivanje uputnice za SKZZ
  • DM023 - Propisivanje uputnice za PZZ
  • DM024 - Očitavanje obične intraoralne snimke zuba
  • DM025 - Očitavanje ortopantomografske snimke zuba
  • DM026 - Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji
  • DM027 - Prijava ozljede na radu
  • DM028 - Prijava profesionalne bolesti

*osigurana osoba

 • DTP I. razine - PREVENTIVA djeca do 18 godina
  • DM100 - Kontrola plaka s bojom i određivanje PI za zapisom (obaju lukova)
  • DM101 - Pečaćenje fisure po zubu
  • DM102 - Pečatni ispun (preventivni ispun po zubu)
  • DM103 - Savjetovanje s odgajateljima, učiteljima
  • DM104 - Dentalno odgojno predavanje – malena skupina (do 20 ljudi)
  • DM105 - Dentalno odgojni rad – doktor dentalne medicine – pojedinačno savjetovanje
  • DM106 - Dentalno odgojni rad s malenim skupinama
  • DM107 - Obrada i analiza oralnog stanja skupina, temeljnih prevencijskih skupina do 100 osoba
  • DM108 - Za svakih daljnjih 50 osoba
  • DM109 - PREVENTIVNI ZAHVATI – Kontrola plaka s bojom i određivanje indeksa, oba luka
  • DM110 - Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom
  • DM111 - Dentocult testovi osjetljivosti na karijes. Uključuju : SM;LB; puferski kapacitet sline
  • DM112 - Jetkanje cakline i nanošenje smole
  • DM113 - Priprema dentina i nanošenje dentinskog veziva
  • DM114 - Preventivni ispun ili ART ispun – po zubu
  • DM115 - PROFILAKSA S FLUOROM – topikalna fluoridacija, tekučina ili gel
  • DM116 - Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)
  • DM117 - Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka
  • DM118 - Nanošenje F-laka, do tri zuba
  • DM119 - Motiviranje djece za higijenu usta
  • DM120 - Demonstracija čišćenja zuba (po osobi)

 

 • DTP I. razine - PREVENTIVA osigurane osobe starije od 18 godina
  • DM200 - Ispitivanje vitaliteta jednog ili više zuba uz kontrolni test
  • DM201 - Desenzibilacija osjetljivih zubnih vratova, po zubu
  • DM202 - Manji brusni ispravci po zubu
  • DM203 - Provjera higijena usta, motiviranje i davanje uputa za održavanje higijene usta (5 min). Savjetovanje, motiviranje bolesnika*, uz obvezno pokazivanje i vježbanje tehnike pravilna čišćenja zuba
  • DM204 - Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (po sekstantu) strojem ili ručno) **
  • DM205 - Odstranjivanje odstojećih ispuna po površini zuba
  • DM206 - Savjetovanje doktora dentalne medicine sa specijalistima po utrošenom vremenu
  • DM207 - Uklanjanje plaka sa zuba
  • DM208 - Sustavno subgingivalno skidanje zubnog kamenca i poliranje korijena (po sekstantu – ručno)
  • DM209 - Skidanje previsokih ispuna, po površini zuba

*osigurana osoba
**može se obračunati 2x godišnje

 • DTP I. razine - KURATIVA djeca do 18 godina
  • DM300 - Devitalizacija pulpe mliječnih zuba
  • DM301 - Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba
  • DM302 - Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)
  • DM303 - Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)
  • DM304 - Aproksimalno zakošavanje (po zubu)
  • DM305 - Kontrola ponašanja anksioznog djeteta (po posjetu)
  • DM306 - Kontrola ponašanja djeteta kod straha od dentalnog tretmana (po posjetu)
  • DM307 - Kontrola ponašanja djeteta kod dentalne fobije, po posjetu
  • DM308 - Analiza dijete djeteta (kroz tjedan dana) – pisani nalaz
  • DM309 - Vađenje mliječnog zuba
  • DM310 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal do 15. godine starosti
  • DM311 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala do 15. godine starosti
  • DM312 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala do 15. godine starosti
  • DM313 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više do 15. godine starosti
  • DM314 - Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal do 15. godine starosti
  • DM315 - Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala do 15. godine starosti
  • DM316 - Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala do 15. godine starosti
  • DM317 - Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala do 15. godine starosti
  • DM318 - Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala do 15. godine starosti
  • DM319 - Cementni ispun na 1 plohi – do 6.godine starosti
  • DM320 - Cementni ispun na više ploha do 6. godine starosti
  • DM321 - AMALGAMSKI ISPUNI – Jedna ploha do 6. godine starosti
  • DM322 - Na dvjema plohama do 6. godine starosti
  • DM323 - Na trima plohama do 6. godine starosti
  • DM324 - Svaka dodatna ploha u istom posjetu do 6. godine starosti
  • DM325 - Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini. (sjekutići i očnjaci) – do 6. godine starosti
  • DM326 - Ispun kompositni dvoplošni – do 6. godine starosti
  • DM327 - Ispun kompositni troplošni– do 6. godine starosti
  • DM328 - Svaka dodatna površina u istom posjetu – do 6. godine starosti
  • DM329 - Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 6. godine starosti
  • DM330 - Cementni ispun na 1 plohi – do 15.godine starosti
  • DM331 - Cementni ispun na više ploha – do 15. godine starosti
  • DM332 - AMALGAMSKI ISPUNI– Jedna ploha – do 15. godine starosti
  • DM333 - Na dvjema plohama – do 15. godine starosti
  • DM334 - Na trima plohama – do 15. godine starosti
  • DM335 - Svaka dodatna ploha u istom posjetu – do 15. godine starosti
  • DM336 - Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini (sjekutići i očnjaci) – do 15. godine starosti
  • DM337 - Ispun kompositni dvoplošni – do 15. godine starosti
  • DM338 - Ispun kompositni troplošni – do 15. godine starosti
  • DM339 - Svaka dodatna površina u istom posjetu – do 15. godine starosti
  • DM340 - Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU – do 15. godine starosti
 • DTP I. razine - KURATIVA  sve osigurane osobe
  • DM400 - Liječenje parodontnog apscesa (obuhvaća lijek, ispiranje rane i drenaža)
  • DM401 - Incizija abscesa u ustima s drenažom
  • DM402 - Trepanacija apikalnog dijela (ispiranje i drenaža nisu uključeni)
  • DM403 - Kontrola rane
  • DM404 - Ispiranje rane abscesa, uključivši kontrolu rane
  • DM405 - Postavljanje promjena drenaže ili tampona, uključivo sa kontrolom rane
  • DM406 - Zaustavljanje naknadnog krvarenja. Uključuje šavove i/ili postavljanje tampona
  • DM407 - Skidanje šavova
  • DM408 - Higijena rane
  • DM409 - Neizravno prekrivanje
  • DM410 - Izravno prekrivanje
  • DM411 - Vitalna amputacija
  • DM412 - Devitalizacija pastom.
  • DM413 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Jedan (1) kanal
  • DM414 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Dva (2) kanala
  • DM415 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Tri (3) kanala
  • DM416 - Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu. Četiri (4) kanala i više
  • DM417 - Priprema i punjenje korijenskog kanala -1 kanal
  • DM418 - Priprema i punjenje korijenskog kanala 2 kanala
  • DM419 - Priprema i punjenje korijenskog kanala Tri (3) kanala
  • DM420 - Priprema i punjenje korijenskog kanala 4 i više kanala
  • DM421 - Trepanacija, ekstirpacija pulpe i prva priprema pojedinog kanala
  • DM422 - Vađenje starih punjenja iz korijenskog (1) kanala
  • DM423 - Vađenje starih punjenja iz korijenskog 2 kanala
  • DM424 - Vađenje starih punjenja iz korijenskog 3 kanala
  • DM425 - Vađenje starih punjenja iz korijenskog 4 i više kanala
  • DM426 - PRIVREMENO ZATVARANJE – Privremeni ispun
  • DM427 - Cementni ispun na 1 plohi
  • DM428 - Cementni ispun na više ploha
  • DM429 - AMALGAMSKI ISPUNI– Jedna ploha, trajni zub
  • DM430 - Na dvjema plohama
  • DM431 - Na trima plohama
  • DM432 - Svaka dodatna ploha u istom posjetu
  • DM433 - Poliranje amalgamskih ispuna
  • DM434 - Preoblikovanje starih ispuna ponovp poliranje po ispunu (samo jednom godišnje)
  • DM435 - Ispun kompositni na jednoj aproksimalnoj površini (sjekutići i očnjaci)
  • DM436 - Ispun kompositni dvoplošni
  • DM437 - Ispun kompositni troplošni
  • DM438 - Svaka dodatna površina u istom posjetu
  • DM439 - Dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU
  • DM440 - Poliranje kompozitnih ispuna
  • DM441 - Jetkanje cakline i nanošenje veziva (bonding)
  • DM442 - Lokalna (infiltracijska) anestezija
  • DM443 - Lokalna (provodna) anestezija
  • DM444 - Površinska anestezija (sprey)
  • DM445 - Vađenje jednokorjenskog zuba
  • DM446 - Vađenje višekorjenskog zuba
  • DM447 - Ekstrakcija zuba sa separacijom
  • DM448 - Liječenje teškog nicanja umnjaka (uključuje cirkumciziju gingive)
  • DM449 - Liječenje komplikacja nakon vađenja (alveolitis, bol, otvoren sinus)
  • DM450 - Komplicirano vađenje zuba (uključuje vađenje zuba kod rizičnih bolesnika)
  • DM451 - Sanacija kod ozljede mekog tkiva uslijed traume
  • DM452 - Kontrola pomičnosti traumatiziranog zuba
  • DM453 - Mjerenje vitaliteta traumatiziranog zuba
  • DM454 - Repozicija luksiranog ili izbijenog zuba
  • DM455 - Imobilizacija zuba (kompozitom ili šinom)-po kvadrantu
  • DM456 - Vađenje fragmenata slomljenog ili zaostalog korjena zuba (radix relicta)
  • DM457 - Prva posjeta osigurane osobe nakon priznavanja ozljede na radu
  • DM458 - Prijava prometne nesreće
  • DM459 - Prijava tjelesnog oštećenja

 

 • DTP I. razine - PROTETIKA sve osigurane osobe
  • DM600    93004    Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – gornja (maksilarna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM601    93004    Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (do 10 elem.) – donja (mandibularna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM602    93005    Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – gornja (maksilarna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze
  • DM603    93005    Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima (djel. proteza preko 10 elem.) – donja (mandibularna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze
  • DM604    93003     Akrilatna proteza do četiri elementa – gornja (maksilarna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu.
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM605    93003     Akrilatna proteza do četiri elementa – donja (mandibularna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM606    52332    Lijevana nadogradnja, izravno
  • DM607    52344    Potpuna krunica od kovine
   • D0007        brušenje
   • D0008        uzimanje otisaka
   • D0009        cementiranje
  • DM608    52342    Fasetirana krunica
   • D0007        brušenje
   • D0008        uzimanje otisaka
   • D0009        cementiranje
  • DM609    93014    Podlaganje djelomične proteze, neizravno – gornje (maksilarne)
  • DM610    93014    Podlaganje djelomične proteze, neizravno – donje (mandibularne)
   • DM611        Ponovno cementiranje rasklimane krunice ili fasete
   • DM612        Skidanje stare krunice po zubu
  • DM613    93080    Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – gornja (maksilarna) proteza
  • DM614    93080    Reparatura s otiskom (prijelom i 1 elem.) – donja (mandibularna) proteza
  • DM615    93081    Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – gornja (maksilarna) proteza
  • DM616    93081    Reparatura s otiskom (prijelom, 2 ili više elem.) – donja (mandibularna) proteza
 • DTP I. razine - PROTETIKA osigurane osobe starije od 18 godina
  • DM500    93008    Totalna proteza – gornja (maksilarna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM501    93008    Totalna proteza – donja (mandibularna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM502    93006    Djelomična lijevana metalna proteza – gornja (maksilarna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM503    93006    Djelomična lijevana metalna proteza – donja (mandibularna)
   • D0001        Anatomski otisak
   • D0002        Funkcijski otisak s ind. žlicom za djelomičnu protezu
   • D0003        Određivanje vertikalne i horizontalne relacije
   • D0004        Izbor boje i oblika zuba
   • D0005        Kontrola postave zuba proteze
   • D0006        Naputak o uporabi proteze – pomagalo završeno
  • DM504    93014    Podlaganje totalne proteze, neizravno – gornje (maksilarne) L
  • DM505    93014    Podlaganje totalne proteze, neizravno – donje (mandibularne) L

NAPOMENA: dentalno-protetska pomagala navedena u tablicama utvrđena su brojem i rokom uporabe prema ovom Pravilniku

 

Popis ortodontskih anomalija

 • RASCJEPI
  • – usne
  • – usne i nepca (ortodontska terapija)
 • PROGENIJSKI KOMPLEKS
  • – obrnuti preklop
  • – prisilni zagriz
  • – pseudoprogenija
  • – prava progenija (nasljedna)
 • OTVORENI ZAGRIZ
  • – dentoalveolarni(nepodesne navike)
  • – skeletni (nasljeđe)
 • KRIŽNI ZAGRIZ
  • – jednostrani
  • – obostrani
 • KOMPRESIJE
  • – primarna kompresija
  • – sekundarna kompresija
  • – tercijarna kompresija
 • POKROVNI ZAGRIZ
 • OSTALE ORTODONTSKE ANOMALIJE

Cijeli Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja možete pročitati OVDJE

 

 

baza stomatologa - separator

Oglašavanje u dentalnoj medicini

Dezurstva doktora dentalne medicine

Pronađite ordinaciju
Pretraživanje:Status (P, K, DZ):
Ugovor s HZZO-om:
Odaberite lokaciju:
Statistika
Upisani podaci Ukupno
Doktora dentalne medicine 3289
Dodano zadnji mjesec 0
Dodano zadnji tjedan 0
Dodano danas 0